home

BEAC, Management & Advies is een onderneming die zich voornamelijk richt tot het midden- en kleinbedrijf (ook ZZP-ers en particulieren) op het gebied van financiële dienstverlening, belastingzaken, advisering en management.

Een van de de onderdelen van advisering en management is onder ander het verzorgen van organisatie opstellingen, waarbij de onderlinge verhoudingen tussen de afdelingen enerzijds en de relaties tussen directie en uitvoerende afdelingen anderzijds duidelijk worden.

Onze onderneming kenmerkt zich vooral door flexibiliteit, collegialiteit en een individuele, persoonlijke benadering van onze cliënten